خوزستان


شوش
شوش‌ در شمال‌ اهواز و به‌ فاصله‌ ۱۰۱۰ كيلومتري‌ تهران واقع‌ شده‌ و آب‌ و هوايي‌ گرم‌ دارد. شوش‌ يكي‌از كهن‌ترين‌ مراكز تمدن‌ در جهان‌ است‌. در نتيجه‌ كاوش‌هاي‌ باستان‌شناسي‌ آثار مربوط‌ به‌ دوران‌ ماقبل‌ تاريخ‌كشف‌ شده‌ است‌. اوّلين‌ قومي‌ كه‌ شوش‌ را رونق‌ بخشيد، عيلامي‌ها بودند. در دوران‌ تسلط‌ اين‌ قوم‌ شوش‌ به‌پايتختي‌ برگزيده‌ شده‌ بود. پس‌ از تسلط‌ هخامنشيان‌ نيز شوش‌ عظمت‌ خود را حفظ‌ نمود و داريوش‌ هخامنشي‌آن‌ را به‌ عنوان‌ پايتخت‌ زمستاني‌ برگزيد و تا اوائل‌ تسلط‌ مسلمانان‌، شوش‌ همچنان‌ رونق‌ و اعتبار داشت‌. قلعه‌معروف‌ شوش‌ در سال‌ ۱۸۹۸ توسط‌ مورگان‌ بر روي‌ قسمت‌ شمال‌ تپه‌ آكروپل‌ احداث‌ گرديد. نام‌ باستاني‌ شوش‌ "شوس‌" يا دشت‌ "سُوسيانا" بود كه‌ بعدها به‌ شوش‌ معروف‌ شده‌.


قلعه آكروپل، شوش
قلعه‌ آكروپل‌ يا قلعه‌ شوش‌ به‌ دست‌ هيأت‌ باستان‌شناسي‌ فرانسوي‌ در سال‌ 1897 ميلادي‌ بر روي‌ بلندترين‌ نقطه‌ شهر شوش بنا شده‌ و شباهت‌ بسيار زيادي‌ به‌ زندان‌ باستيل‌ فرانسه‌ دارد. اين‌ قلعه‌ بااستفاده‌ از آجرهاي‌ به‌ دست‌ آمده‌ از كاخ‌ داريوش‌ و تعدادي‌ از آجرهاي‌ منقوش‌ به‌ خط‌ ميخي‌ چغازنبيل‌، به‌ دست‌استادان‌ دزفولي‌ بنا شده‌ است‌. اين‌ قلعه‌ تا پيش‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ در اختيار فرانسويان‌ بود و پس‌ از آن‌ به‌ عنوان‌پايگاه‌ باستان‌شناسي‌ شوش‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌. مجسمه‌ معروف‌ ملكه‌ ناپيراسوستون‌، قانون‌ نامه‌ حمورابي‌و ليوان‌ مشهور سفالي‌ شوش‌ به‌ رنگ‌ نخودي‌ و نقش‌ بزكوهي‌، از مهّم‌ترين‌ آثار بدست‌ آمده‌ از تپه‌ آكروپل‌ است‌. قلعه‌ آكروپل‌ در مدت‌ 15سال‌ ساخته‌ شده‌ و دژ دفاعي‌ باستان‌شناسان‌ فرانسوي‌ در برابر هجوم‌ها و يورش‌هاي‌قبايل‌ و عشاير محلي‌ بوده‌ است‌. اين‌ قلعه‌ كه‌ در طول‌ جنگ‌ تحميلي‌، بارها مورد اصابت‌ گلوله‌هاي‌ توپ‌ عراق‌قرار گرفت‌ و توسط‌ ستاد بازسازي‌ استان‌ خوزستان‌ مرمت‌ گرديد.

قلعه ارجان ،بهبهان
قلعه‌ ارجان‌ در شهرستان‌ بهبهان در بالاي‌ كوهي‌ سنگلاخ‌ چسبيده‌ به‌ يك‌ تخته‌ سنگ‌ بزرگ‌ساخته‌ شده‌ است‌.آب‌ باران‌ از اين‌ تخته‌ سنگ‌ وارد آب‌انبارهاي‌ قلعه‌ مي‌شده‌ است‌. اسلوب‌ ساختمان‌ برج‌ها ازقلاع‌ رومي‌ اقتباس‌ شده‌ و به‌ شكل‌ مكعب‌ مي‌باشد. صحن‌ قلعه‌ ارجان‌ نسبتاً وسيع‌ است‌ و سه‌ طبقه‌ حجره‌ باطاق‌ رومي‌ دارد


قلعه بردي،مسجدسليمان
اين‌ قلعه‌ اوّلين‌ اقامتگاه‌ دائمي‌ قوم‌ پارس‌ و زادگاه‌ اصلي‌ كوروش‌ هخامنشي‌ است‌ و دربخش‌ انديكا مسجد سليمان واقع‌ شده‌ است‌. قلعه‌ بَرْدي‌ ساختمان‌ عظيمي‌ است‌ كه‌ گفته‌ مي‌شود در زمان‌عيلامي‌ها از سنگ‌هاي‌ بزرگ‌ و بدون‌ ملاط‌ ساخته‌ شده‌ است‌. اين‌ قلعه‌ داراي‌ آسياب‌ زمستاني‌ است‌. هم‌ اكنون‌ديواره‌هاي‌ سالم‌ اين‌ قلعه‌ به‌ جاي‌ مانده‌اند.


قلعه دختر،رامهرمز
قلعه‌ دختر در شمال‌ رامهرمز قرار دارد. شكل‌ گرد و دايره‌ مانند هر دو بخش‌ قلعه‌ معماري‌قلعه‌سازي‌ رومي‌ را تداعي‌ مي‌كند. اين‌ قلعه‌ احتمالاً در زمان‌ ساسانيان‌ براي‌ حفاظت‌ و امنيت‌ راه‌ تجاري‌ ونظامي‌ شوش‌، واجار، اصفهان يا براي‌ نگهباني‌ كاخ‌ و خزائن‌ رامهرمز بنا گرديده‌ و رومي‌ها در ساختن‌ آن‌ دخالت‌داشته‌اند.

كاخ آپادانا(داريوش)، شوش
اين‌ كاخ‌ به‌ دستور داريوش‌ هخامنشي‌ بر روي‌ تپه‌هاي‌ عيلامي‌ احداث‌ شده‌ و به‌كاخ‌ داريوش‌ (آپادانا) معروف‌ است‌. ديوارهاي‌ كاخ‌ از خشت‌ بانماي‌ آجري‌ و ستون‌هاي‌ آن‌ از سنگ‌ مي‌باشد. كاخ‌داريوش‌ داراي‌ تالار، حرمسرا، دروازه‌، سالن‌ پذيرايي‌ و سه‌ حياط‌ مركزي‌ است‌. ديوارهاي‌ داخلي‌ كاخ‌ با آجرلعابدار منقوش‌ با طرح‌هاي‌ سربازان‌ گارد جاويدان‌ شير بالدار، نقش‌ گل‌ نيلوفر آبي‌ مزين‌ شده‌ بودند كه‌ بقاياي‌ آنهادر موزه‌هاي‌ داخلي‌ و خارجي‌ نگهداري‌ مي‌شوند. بخش‌ مهمّي‌ از اين‌ كاخ‌ در زمان‌ اردشير اوّل‌ (461 پيش‌ ازميلاد) دچار آتش‌ سوزي‌ شد و سرانجام‌ اين‌ كاخ‌ همراه‌ با ديگر كاخ‌هاي‌ هخامنشي‌ در حمله‌ اسكندر مقدوني‌ويران‌ گرديد.

كاخ ايوان كرخه،شوش
در 20 كيلومتري‌ شمال‌ غربي‌ ويرانه‌هاي‌ شهر شوش‌، آثار كاخ‌ عظيمي‌ از دوره‌ ساسانيان‌به‌جامانده‌ است‌ كه‌ به‌ نام‌ "كوت‌ كرخه‌" يا ايوان‌ كرخه‌ معروف‌ است‌. باروي‌ عظيمي‌ محوطه‌ كاخ‌ را محصور نموده‌و در هر طرف‌ دروازه‌هايي‌ به‌ فواصل‌ معين‌ دارد. در سمت‌ شرق‌ محوطه‌، ساختمان‌ ويرانه‌اي‌ باقيمانده‌ كه‌ طاق‌هلالي‌ آجري‌ دارد و در گذشته‌ تالار با شكوهي‌ انجام‌ مراسم‌ دربار پادشاهان‌ ساساني‌ استفاده‌ مي‌شده‌ است‌.

كاخ شائور(اردشير)،شوش
بقاياي‌ اين‌ كاخ‌ در كناره‌ غربي‌ رودخانه‌ شائور و در روبروي‌ آرامگاه‌ دانيال‌ (ع‌)نبي‌ واقع‌ شده‌ است‌. اين‌ كاخ‌ تالاري‌ مربع‌ و تأسيسات‌ جانبي‌ دارد. ستون‌هاي‌ آن‌ از سنگ‌ و ديوارهاي‌ آن‌ ازخشت‌ ساخته‌ شده‌ بودند. اين‌ كاخ‌ در زمان‌ اردشير دوم‌ بنا گرديده‌ و مدّتي‌ نيز بعنوان‌ محل‌ اسكان‌ و مقرحكومتي‌ او بوده‌ است‌.

تپه هاي شوش(شهرشاهي)،شوش
منطقه‌ شرقي‌ تپه‌هاي‌ شوش به‌ نام‌ شهر شاهي‌ نامگذاري‌ شده‌ است‌. از اين‌تپه‌ها آثار فراواني‌ مربوط‌ به‌ دوره‌هاي‌ عيلامي‌، هخامنشي‌، اشكاني‌ و ساساني‌ بدست‌ آمده‌ است‌]
در اين‌ ناحيه‌ بقاياي‌ آثاري‌ از خيابان‌ها، معابر و سكونت‌ گاههاي‌ مردم‌ آن‌ دوران‌ كشف‌ شده‌ است‌. آثار،ادوات‌ و جمجمه‌هاي‌ يافت‌ شده‌، نشان‌ مي‌دهند كه‌ مردم‌ اين‌ ناحيه‌ بومياني‌ بوده‌اند كه‌ پيش‌ از مهاجرت‌آريايي‌ها در سرتاسر نواحي‌ جنوبي‌ و مركزي‌ ايران‌ سكونت‌ داشته‌اند و دولت‌ها و حكومت‌ها عيلامي‌ را تشكيل‌داده‌اند. بسياري‌ از آداب‌ و رسوم‌ و طرز زندگي‌ مردم‌ آن‌ روزگار از جمله‌: سبك‌ خانه‌ سازي‌، طرز دفن‌ اموات‌، قراردادن‌ تنور در وسط‌ اتاق‌ و... است‌.

قعه دانيال نبي،شوش
بقعه‌ دانيال‌ پيغمبر در ساحل‌ شرقي‌ رودخانه‌ شائور شوش‌ واقع‌ شده‌ است‌. اين‌ بقعه‌مدفن‌ يكي‌ از پيامبران‌ بني‌ اسرائيل‌ است‌ و دو حياط‌ دارد كه‌ در دورتادور آن‌ها، حجره‌ها و ايوان‌هايي‌ ساخته‌شده‌ است‌. بقعه‌ در انتهاي‌ حياط‌ دوم‌ قرار دارد و حيات‌ آن‌ از سه‌ طرف‌ اتاق‌هايي‌ جهت‌ اقامت‌زوار دارد.
در اين‌ بقعه‌، ضريحي‌ و در زير آن‌، مرقدي‌ با سنگ‌هاي‌ زرد قديمي‌ بدون‌ نوشته‌ قرار دارد. سقف‌ محوطه‌ بقعه‌آيينه‌ كاري‌ شده‌ است‌ و دريچه‌هاي‌ نورگيري‌ بر روي‌ هشت‌ گوش‌ زير گنبد تعبيه‌ شده‌ است‌. پي‌هاي‌ بقعه‌ قديمي‌و قطور هستند. پيشاني‌ ضلع‌ شرقي‌ بناي‌ بقعه‌ كاشيكاري‌ شده‌ است‌. گنبد بارگاه‌ دانيال‌ پيامبر به‌ صورت‌ كثيرالاضلاع‌ شش‌ ضلعي‌ بر قاعده‌اي‌ مدور استوار شده‌ است‌.


شهر باستاني ارجان ،بهبهان
شهر باستاني‌ ارجان‌ در فاصله‌ 10 كيلومتري‌ شمال‌ بهبهان قرار دارد كه‌ اكنون‌تپه‌هايي‌ از آن‌ باقيمانده‌ و به‌ زمان‌ ساسانيان‌ مربوط‌ است‌. شهر ارجان‌ 6 دروازه‌ به‌ نام‌هاي‌ دروازه‌ اهواز، دروازه‌ريشهر، ميدان‌، كيالين‌، شيراز و اضافه‌ داشته‌ است‌. تل‌ حومه‌ يا همايون‌ بزرگترين‌ تل‌ شهر ارجان‌، است‌. خانه‌ شاه‌كه‌ امروز ويرانه‌ آن‌ به‌ سراي‌ مَلِك‌ معروف‌ است‌ در جنوب‌ شرقي‌ شهر ارجان‌ قرار دارد. اين‌ شهر به‌ علت‌نامعلومي‌ رو به‌ ويراني‌ نهاد و بهبهان امروزي‌ در كنار آن‌ به‌ وجود آمده‌است‌.
تل برمي يا برمك،رامهرمز
تل‌ برمي‌ يا برمك‌ در جنوب‌ شهر رامهرمز و نزديكي‌ آبادي‌ كيمه‌ واقع‌ شده‌ است‌. دراين‌ تپه‌ حفاري‌هاي‌ غير علمي‌ و غير مجازي‌ صورت‌ گرفته‌ و اشيائي‌ از قبيل‌: مجسمه‌ جانوران‌ و سفال‌هاي‌نقوش‌ و اجسام‌ معين‌ به‌ دست‌ آمده‌ است.

تپه چغاميش،دزفول
در فاصله‌ 40 كيلومتري‌ جنوب‌ شرقي‌ دزفول چند تپه‌ گلين‌ به‌ نام‌ چغاميش‌ به‌ جامانده‌است‌. تپه‌ طبق‌ كاوش‌هاي‌ مختلف‌، مشخص‌ گرديد كه‌ چغاميش‌ شهري‌ از دوران‌ پيش‌ از اختراع‌ خط‌ است‌ وقدمت‌ آن‌ به‌ حدود 34 قرن‌ پيش‌ از ميلاد مي‌رسد.
فرهنگ‌هاي‌ ابتدايي‌ ساكنان‌ آن‌ از روي‌ سبك‌ خاص‌ كوزه‌گري‌و سفال‌هاي‌ خوش‌ تركيب‌ آن‌ مشخص‌ شده‌اند. اين‌ فرهنگ‌ها به‌ حدود 6 هزار سال‌ پيش‌ از ميلاد مسيح‌مربوط‌ند.

شهر باستاني جندي شاپور،دزفول
شهر باستاني‌ جندي‌ شاپور در 10 كيلومتري‌ دزفول در محدوده‌ روستاي‌شاه‌ آباد واقع‌ شده‌ است‌. ظاهراً جندي‌ شاهپور را شاهپور اول‌ پس‌ از پيروزي‌ بر والرين‌ ساخت‌ و هفتمين‌ نفر ازاعقاب‌ وي‌ "شاهپور ذوالاكتاف‌" آن‌ را توسعه‌ داد و به‌ شهر بزرگي‌ تبديل‌ كرد. دانشگاه‌ اين‌ شهر در زمان‌ خود يكي‌ ازمعتبرترين‌ دانشگاه‌هاي‌ جهان‌ بود و تا دهه‌ها بعد نيز به‌ عنوان‌ يك‌ مركز بزرگ‌ علمي‌ شناخته‌ مي‌شده‌ است‌.

رودخانه كارون،خوزستان
رود كارون‌ پرآب‌ترين‌ و طويل‌ترين‌ رودخانه‌ ايران‌ است‌. از چشمه‌ سارهاي‌ دامنه‌ كوه‌هاي‌ ونگ‌و زردكوه‌ در دهستان‌ شوراب‌ در 91 كيلومتري‌ شهركرد سرچشمه‌ گرفته‌ و به‌ نام‌ آب‌ كوهرنگ‌ از دره‌ غربي‌ زردكوه‌به‌ سوي‌ جنوب‌ غربي‌ روان‌ مي‌شود. پس‌ از ورود به‌ درياچه‌ سد كوهرنگ‌ قسمتي‌ از آب‌ آن‌ توسط‌ تونلي‌ كه‌ درشكم‌ كوه‌ كاركنان‌ حفر شده‌ به‌ سرچشمه‌ زاينده‌ رود مي‌ريزد و قسمت‌ ديگري‌ از آن‌ از سد عبور كرده‌ و از طريق‌ دره‌ غربي‌زرد كوه‌ پس‌ از طي‌ مسير طولاني‌ و پرپيچ‌ و خم‌ قبل‌ از ورود به‌ خوزستان با رودخانه‌ خراسان‌ مخلوط‌ شده‌ و پس‌از طي‌ بخشي‌ از دهستان‌ ميان‌ كوه‌، از استان‌ چهار محال‌ و بختياري خارج‌ شده‌ و به‌ استان‌ خوزستان‌ واردمي‌گردد

اروندرود،خرمشهر

رودخانه‌ اروندرود در شهرستان‌هاي‌ خرمشهر و آبادان و در مرز ايران‌ و عراق‌جريان‌ دارد و از تلاقي‌ رودخانه‌هاي‌ دجله‌ و فرات‌ در نقطه‌اي‌ به‌ نام‌ قرنه‌، در 110 كيلومتري‌ شمال‌ غربي‌ آبادان‌تشكيل‌ شده‌ و از كنار شهر بصره‌ مي‌گذرد و به‌ خليج‌ فارس مي‌ريزد. اين‌ رودخانه‌ قابليت‌ كشتي‌راني‌ دارد وپيرامون‌ آن‌ بسيار ديدني‌ و جذاب‌ است‌.

 

 

  © IRAN GASHT TOUR 2004 - ALL RIGHT RESERVED