تهران


اقليم‌ استان‌ تهران در نواحي‌ كويري‌ و جنوب‌ گرم‌ و خشك‌، در نواحي‌ پايكوهي‌ سرد و نيمه‌ مرطوب‌ ودر نواحي‌ مرتفع‌ سرد با زمستان‌هاي‌ طولاني‌ است‌. گرم‌ترين‌ ماه‌هاي‌ سال‌ در مرداد و شهريور با متوسط‌ دماي‌30-28 درجه‌ و سردترين‌ ماه‌ سال‌ دي‌ ماه‌ با يك‌ درجه‌ سانتي‌ گراد گزارش‌ شده‌ است‌. دماي‌ شهر تهران درزمستان‌ معتدل‌ و در تابستان‌ گرم‌ است‌
تهران‌ امروزي‌ كه‌ در رديف‌ بزرگترين‌ و پرجمعيت‌ترين‌ شهرهاي‌ جهان‌ قرار دارد، فراز ونشيب‌هاي‌ تاريخي‌ فراوان‌ داشته‌ است‌. «طهران‌» كه‌ زماني‌ قريه‌اي‌ بيش‌ نبود، امروز به‌ تهران بزرگ‌ با بيش‌ از يازده‌ميليون‌ نفر جمعيت‌ تبديل‌ شده‌ است‌. اين‌ شهر در سال‌ 1200 هجري‌ قمري‌ به‌ پايتختي‌ ايران‌ برگزيده‌ شد. از آن‌تاريخ‌ به‌ بعد به‌ مركز سياسي‌، اداري‌، اقتصادي‌، فرهنگي‌ و هنري‌ كشور تبديل‌ شد. در طول‌ 200 سال‌ گذشته‌دانشمندان‌، نويسندگان‌، هنرمندان‌ و شاعران‌ بزرگي‌ در تهران‌ زندگي‌ مي‌كنند يا زندگي‌ كرده‌ و مرحوم‌ شده‌اند. درهر حال‌ تهران‌ امروزي‌ به‌ مركز بزرگ‌ تحولات‌ تاريخي‌ و فرهنگي‌ تبديل‌ شده‌ است‌
ميدان ارگ ،تهران
ارگ‌ از ميدان‌هاي‌ مهم‌ دارالخلافه‌ تهران است‌ كه‌ قدمت‌ آن‌ به‌ دوره‌ شاه‌ تهماسب‌ صفوي‌مي‌رسد. اين‌ ميدان‌ در گذشته‌ محصور بود و اطراف‌ آن‌ را خندق‌ حفر كرده‌ بودند و بناهاي‌ سلطنتي‌ نيز در داخل‌آن‌ قرار داشت‌. نام‌ اين‌ ميدان‌ از زمان‌ فتحعلي‌ شاه‌ به‌ يادگار مانده‌ است‌ و در زمان‌ ناصرالدين‌ شاه‌، به‌ ميدان‌توپخانه‌ و باغ‌ گلشن‌ معروف‌ بود
ميدان آزادي، تهران
اين‌ بنا در سال‌ 1350 شمسي‌ و در زمان‌ محمد رضا پهلوي‌ در غرب‌ تهران و درابتداي‌ جاده‌مخصوص‌ تهران‌ - كرج در زميني‌ به‌ وسعت‌ 50 هزار متر مربع‌ ساخته‌ شد و هم‌ زمان‌ موزه‌اي‌ نيز در داخل‌ آن‌تاسيس‌ شد. زير بناي‌ اين‌ برج‌ 400 متر و ارتفاع‌ آن‌ از سطح‌ زمين‌ 45 متر است‌
ميدان بهارستان،تهران
ميدان‌ و كاخ‌ بهارستان‌ از بناهاي‌ قديمي‌ تهران است‌. باني‌ كاخ‌ بهارستان‌ ميرزاحسين‌ خان‌سپه‌ سالار و تنديس‌ وسط‌ ميدان‌ نيم‌تنه‌ آيت‌ الله‌ مدرس‌ است‌. سمت‌ شمال‌ اين‌ ميدان‌، محل‌ باغ‌ نگارستان‌فتحعلي‌ شاه‌ قاجار بود كه‌ بعدها ساختمان‌هاي‌ مختلفي‌ در آن‌ ساختند. در حال‌ حاضر مجموعه‌ ساختمان‌هاي‌ آن‌در تملك‌ دانشگاه‌ تهران‌ قرار دارد. موزه‌ هنرهاي‌ ملي‌ نيز در قسمت‌ جنوبي‌ اين‌ باغ‌ واقع‌ شده‌ است‌
كاروانسراي دير،تهران
در مسير راه‌ تهران به‌ قم‌، پس‌ از حسن‌ آباد، به‌ طرف‌ ورامين و 12 كيلومتر پيش‌ از بند علي‌خان‌،به‌ كاروانسراي‌ دير در راه‌ قديمي‌ ساساني‌ قرار دارد كه‌ اصفهان را به‌ ري متصل‌ مي‌كرده‌ است‌. كاروانسراي‌ كنوني‌دير بر روي‌ ويرانه‌هاي‌ «دير الجص‌» يا «دير گجين‌» يا «دير كردشير» ساخته‌ شده‌ است‌. در كناره‌هاي‌ دروازه‌ ورودي‌كاروان‌سرا، دو برج‌ دو طبقه‌ قرار دارد
اين‌ بنا، حياطي‌ بزرگ‌ با اتاق‌هاي‌ كوچك‌ بدون‌ پنجره‌ دارد، اتاق‌ها روي‌سكويي‌ قرار دارند، جرزهاي‌ آن‌ آجري‌ و سقف‌ آن‌ها ضربي‌ است‌. در وسط‌ بدنه‌ها در سه‌ سمت‌ حياط‌،ايوان‌هايي‌ بزرگ‌ شبيه‌ ايوان‌هاي‌ داخل‌ مسجد قرار دارد
كاخ و پادگان عشرت آباد،تهران
اين‌ قصر در سال‌ 1291 قمري‌ به‌ دستور ناصرالدين‌ شاه‌ در محل‌ عشرت‌ آباد، درشمال‌ شرقي‌ تهران و بيرون‌ دروازه‌ شميران‌ ساخته‌ شد. ساختمان‌ كلاه‌ فرنگي‌ عشرت‌ آباد در چهار طبقه‌ با بام‌شيرواني‌ است‌. طبقه‌ سوم‌ اين‌ ساختمان‌ داراي‌ شاه‌ نشين‌، آيينه‌ كاري‌ و مقرنس‌ است.
كاخ گلستان،تهران
اين‌ كاخ‌ در سال‌ 1268 هجري‌ قمري‌ به‌ دستور ناصرالدين‌ شاه‌ ساخته‌ شد و شامل‌ سرسراي‌ورودي‌، تالارهاي‌ موزه‌ آيينه‌، برليان‌، عاج‌، بلور و تالارسلام‌ مي‌باشد. در شاه‌ نشين‌ تالار سلام‌، تخت‌ طاووس‌قرار دارد كه‌ نادرشاه‌ آنرا در سال‌ 1739 از هند به‌ غنيمت‌ آورد. اين‌ تخت‌ هفت‌ پايه‌ جواهرنشان‌ و دو پله‌ دارد كه‌بر پشت‌ تنديسي‌ از اژدها قرار گرفته‌ و ديواره‌اي‌ ظريف‌ دارد كه‌ گرداگرد آن‌ را با كتيبه‌ زينت‌ داده‌اند.
كاخ مرمر،تهران
اين‌ كاخ‌ در فاصله‌ سالهاي‌ 1316 - 1313 احداث‌ شده‌ و معماري‌ آن‌ آميزه‌اي‌ از سبك‌هاي‌شرقي‌ و غربي‌ است‌. هنرمنداني‌ مانند حسين‌ لرزاده‌ (معمار)، استاديزدي‌ (كاشي‌ كار)، محمد حسين‌ صنيع‌ خاتم‌و حسين‌ طاهرزاده‌ در ساختن‌ آن‌ همكاري‌ كرده‌اند.
مدرسه و عمارت مروي،تهران
مدرسه‌ فخريه‌ يا مروي‌ در قرن‌ سيزدهم‌ هجري‌ قمري‌، به‌ فرمان‌ فتحعلي‌ شاه‌ قاجارتوسط‌ فخرالدوله‌ حاكم‌ مرو بنا شد. اين‌ عمارت‌ شامل‌ جلوخان‌، سردربلند، صحن‌ وسيع‌، حجره‌ها و چندين‌ايوان‌ مزين‌ به‌ كاشي‌ كاري‌ خشتي‌ است‌.
عمارت عثماني و پل رومي،تهران
اين‌ عمارت‌، در قرن‌ نوزدهم‌ توسط‌ يكي‌ از سفيران‌ دولت‌ عثماني‌ در منطقه‌الهيه‌ تهران‌ ساخته‌ شد كه‌ همچنان‌ به‌ دولت‌ تركيه‌ تعلق‌ دارد. نام‌ رومي‌ همانند لقب‌ مولانا جلال‌ الدين‌ محمدبلخي‌ روي‌ پلي‌ كوچك‌ در اين‌ محل‌ باقي‌ مانده‌ است‌.
كاخ صاحبقرانيه،تهران
اين‌ كاخ‌ در دوره‌ فتحعلي‌ شاه‌ و در ميان‌ يكي‌ از كاخ‌هاي‌ مجموعه‌ نياوران‌، در شمال‌شرقي‌ تهران ساخته‌ شد. از قسمت‌هاي‌ مختلف‌ آن‌ مي‌توان‌ به‌ حوض‌ خانه‌، كرسي‌ خانه‌، تالار جهان‌ نما و تالارآيينه‌ اشاره‌ كرد كه‌ با تابلوهاي‌ نقاشي‌ گران‌بها و اشياي‌ بسيار نفيس‌ تزيين‌ شده‌اند.
كاخ سلطنت آباد،تهران
اين‌ كاخ‌ در سال‌ 1305 قمري‌ به‌ فرمان‌ ناصرالدين‌ شاه‌ در قريه‌ رستم‌ آباد در دو طبقه‌ساخته‌ شده‌ است‌ و حوض‌ خانه‌ وسيعي‌ در وسط‌ دارد. گوي‌ زريني‌ نشانه‌ كاخ‌ سلطنتي‌، برفراز بلندترين‌ نقطه‌شيرواني‌ بام‌ جاي‌ داده‌ شده‌ است‌. سقف‌ زيرين‌ حوض‌ خانه‌، اتاق‌هاي‌ ديدار و راهروهاي‌ آن‌، به‌ گچ‌ بري‌هاي‌ زيباآراسته‌ شده‌ است‌
شمس العماره،تهران
اين‌ قصر در سال‌ 1284 به‌ دستور ناصرالدين‌ شاه‌ و توسط‌ معيرالممالك‌ ساخته‌ شد.شمس‌ العماره‌ عمارتي‌ بلند با دو برج‌ است‌ كه‌ در دهه‌ اخير مرمت‌ و نوسازي‌ شده‌ است‌.
كاخ سرخه حصار(ياقوت)،تهران
كاخ‌ سرخه‌حصار كه‌ به‌ كاخ‌ ياقوت‌ هم‌ معروف‌ است‌ در اواخر قرن‌ 13 و درزمان‌ ناصرالدين‌ شاه‌ در محل‌ سرخه‌حصار ساخته‌ شد. اين‌ كاخ‌ شامل‌ دو دستگاه‌ عمارت‌ به‌ نام‌ كوشك‌ بيروني‌ وحرم‌ خانه‌ بود و در مجموع‌ دويست‌ اتاق‌ داشت‌ و همچنين‌ كاروانسرا، سربازخانه‌ و گرمابه‌ هم‌ داشت‌ كه‌ امروزه‌اثري‌ از آنها ديده‌ نمي‌شود.
بناي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،تهران
اين‌ ساختمان‌ قديمي‌ در گذشته‌ يكي‌ از خانه‌هاي‌ حسين‌ پاشاخان‌(معروف‌ به‌ امير بهادر) وزير دربار مظفرالدين‌ شاه‌ بود و به‌ حسينيه‌ امير بهادر معروف‌ است‌. اين‌ خانه‌ با 3000متر مربع‌ زير بنا، داراي‌ تالار بزرگ‌ آيينه‌ كاري‌ و تالار بزرگ‌ سخنراني‌ است‌ و در خيابان‌ ولي‌ عصر و درنزديكي‌هاي‌ پل‌ امير بهادر قراردارد.
چشمه آب علي هراز،تهران
چشمه‌ آب‌ معدني‌ آبعلي‌ در شمال‌ دهكده‌ آب‌علي‌ در 60 كيلومتري‌ شمال‌ شرقي‌تهران‌، در كنار بستر رودخانه‌ مبارك‌ آباد واقع‌ شده‌ است‌. آب‌ اين‌ چشمه‌ از گروه‌ آب‌هاي‌ بي‌ كربناته‌ كلسيك‌ سرد PH متمايل‌ به‌ اسيد است‌ و آهن‌ و سيليس‌ نيز با در آن‌ وجود دارد. اين‌ آب‌ در درمان‌ برخي‌ بيماريهاي‌ دستگاه‌گوارش‌، كبد، لوزالمعده‌ و روده‌ مؤثر است‌. همچنين‌ در تنظيم‌ كلسترول‌ و اسيد اوريك‌ نيز استفاده‌ مي‌شود
چشمه علي،ري
اين‌ چشمه‌ در شمال‌ ابن‌ بابويه و غرب‌ كارخانه‌ سيمان‌ ري واقع‌ شده‌ است‌. پيشينه‌ تمدن‌ اين‌ناحيه‌ به‌ 4000 سال‌ قبل‌ از ميلاد مي‌رسد. مشرف‌ بر اين‌ چشمه‌، سنگ‌ برجسته‌ نسبتاً بزرگي‌ وجود دارد كه‌سيماي‌ فتحعلي‌ شاه‌ و برخي‌ شاه‌ زادگان‌ قاجار بر روي‌ آن‌ حك‌ شده‌ است.
چشمه آب معدني اسك،دماوند
اين‌ چشمه‌هاي‌ يازده‌گانه‌ در 96 كيلومتري‌ شرق‌ تهران در دامنه‌ جنوبي‌ قله‌دماوند و در كف‌ دره‌ هراز در دو سوي‌ رودخانه‌ هراز واقع‌ شده‌اند. آب‌ اين‌ چشمه‌ها حاوي‌ كلروره‌ بي‌كربناته‌ وهيدروژن‌ سولفوره‌ و گوگرد است‌ و در درمان‌ عفونت‌هاي‌ مجاري‌ تنفسي‌ و بيماري‌هاي‌ جلدي‌ و مفصلي‌ مؤثراست‌.
چشمه گله گيله،كرج
اين‌ چشمه‌ در روستاي‌ شهرستانك‌ در مسير جاده‌ كرج - چالوس و در 100 كيلومتري‌تهران واقع‌ شده‌ است‌. قصر ناصري‌ نيز در نزديك‌ اين‌ چشمه‌ قرار دارد كه‌ محل‌ توقف‌ كوه‌ نوردان‌ است‌. اين‌چشمه‌ يكي‌ از پرآب‌ترين‌ چشمه‌هاست‌ وارزش‌ تفريحي‌ بسيار مناسبي‌ دارد.
چشمه آب گرم لاريجان،لار،تهران
اين‌ چشمه‌ها در امتداد دره‌ لار واقع‌ شده‌اند. در مظهر اين‌ آب‌ گرم‌، حمام‌هايي‌ باخزينه‌هايي‌ كوچك‌ احداث‌ شده‌ است‌. فضاي‌ پيرامون‌ اين‌ چشمه‌ با آب‌ و هواي‌ معتدل‌ و با چشم‌ اندازهاي‌كوهستاني‌ مرتفع‌ در آميخته‌ است‌.
چشمه قلعه دختر،پلور،فیروزکوه
اين‌ چشمه‌ در محل‌ پل‌ دختر، بين‌ گردنه‌ امام‌ زاده‌ هاشم‌ و پلور قرار دارد. آب‌ اين‌ چشمه‌در تنگه‌اي‌ از كوه‌ ميان‌ رود خارج‌ مي‌شود و به‌ سوي‌ رودخانه‌ سرازير مي‌شود. وجه‌ تسميه‌ چشمه‌ به‌ خاطر قلعه‌دختر است‌ كه‌ در كنار آن‌ قرار دارد. آب‌ اين‌ چشمه‌ از گروه‌ آب‌هاي‌ بي‌ كربناته‌ كلسيك‌ سبك‌ و سرد با PH نزديك به خنثي است‌ و نوشيدن‌ آب‌ آن‌ در درمان‌ بيماريهاي‌ دستگاه‌ گوارش‌، كبد و لوزالمعده‌ مؤثر است.
غار گل زرد،لار،دماوند
غار گل‌ زرد در دشت‌ زيباي‌ لار واقع‌ شده‌ است‌. سطح‌ درون‌ غار، مملو از استالاكتيت‌ واستالاگميت‌هايي‌ است‌ كه‌ بصورت‌ قنديل‌ از سقف‌ و كف‌ آن‌ نمايان‌ شده‌اند. هم‌چنين‌ سطح‌ آن‌ از كربنات‌ كلسيم‌پوشيده‌ شده‌ و روشنايي‌ فانوس‌ كوه‌ نوردان‌، درخشندگي‌ زيبايي‌ غار را نمايان‌ مي‌سازد. درون‌ اين‌ غار چندين‌حوضچه‌ آب‌ سرد در فاصله‌هاي‌ متفاوت‌ از هم‌ وجود دارد
كليساي طاووس،تهران
كليساي‌ طاووس‌ يكي‌ از قديمي‌ترين‌ كليساهاي‌ تهران است‌ كه‌ در اواخر قرن‌دوازدهم‌ هجري‌ قمري‌ (مطابق‌ با سال‌ 1178 هجري‌ شمسي‌)ساخته‌ شد. اين‌ كليسا مدفن‌ چند تن‌ از بزرگان‌ارمني‌ ايران‌ و بعضي‌ شخصيت‌هاي‌ خارجي‌ است
امامزاده داوود،تهران
اين‌ امام‌زاده‌ مدفن‌ داوود بن‌ عماد يكي‌ از نوادگان‌ حضرت‌ امام‌ زين‌ العابدين‌ (ع‌) است‌ كه‌در روزهاي‌ تعطيل‌، انبوهي‌ از زائران‌ را به‌ سوي‌ خود جذب‌ مي‌كند. امام‌زاده‌ داوود در كوهستان‌هاي‌ شمال‌ غربي‌تهران واقع‌ شده‌ و بر اهميت‌ سياحتي‌ و زيارتي‌ اين‌ منطقه‌ افزوده‌ است‌.


امام زاده یحیی
اين‌ بقعه‌ در كوچه‌ امام‌زاده‌ يحيي‌، محله‌ عودلاجان‌ واقع‌ شده‌ است‌. اين‌ بنا در سال‌1320 شمسي‌ از روي‌ نقشه‌ قديمي‌ و با همان‌ ابعاد بازسازي‌ شد.در اين‌ بقعه‌ يك‌ صندوق‌ مرقد عتيقه‌ با 5/2 مترطول‌ و 06/1 متر عرض‌ و 18/1 متر ارتفاع‌ نصب‌ شده‌ كه‌ تاريخ‌ 895 را دارد. ساختمان‌ بقعه‌ امام‌زاده‌ يحيي‌ ازآثار عهد مغول‌ است‌.
امامزاده يحيي،ورامين
اين‌ بقعه‌ در محله‌ كهنه‌ گل‌ ورامين قرار گرفته‌ و تاريخ‌ بناي‌ آن‌، سال‌ 707 هجري‌ قمري‌است‌. كاشي‌ فيروزه‌فامي‌ با تاريخ‌ 628 هجري‌ قمري‌ در نزديكي‌ مرقد امام‌زاده‌يحيي‌ كشف‌ شده‌ كه‌ متعلق‌ به‌آرامگاه‌ يكي‌ از بزرگان‌ شيعه‌ و قديمي‌ترين‌ لوحه‌ تاريخ‌ دار تهران است‌
بقعه سيد اسماعيل،تهران
اين‌ بقعه‌ در محله‌ چال‌ميدان‌، ميان‌ خيابان‌ بوذرجمهري‌ و خيابان‌ مولوي‌ واقع‌ شده‌است‌.بناي‌ كنوني‌ بقعه‌ به‌ زمان‌ محمد شاه‌ مربوط‌ است‌. در قسمت‌ بالاي‌ سرمرقد، يك‌ در منبت‌ كاري‌ زيبا وقديمي‌ با 162 سانتي‌ متر طول‌ و 66 سانتي‌ متر عرض‌ نصب‌ شده‌ است‌. قديمي‌ترين‌ اثر تاريخي‌ اين‌ بقعه‌كتيبه‌اي‌ با خط‌ نسخ‌ برجسته‌ با تاريخ‌ جمادي‌ الاول‌ سال‌ 886 هجري‌ قمري‌ است‌. كه‌ به‌ زمان‌ آق‌قويونلو مربوط‌است.
موزه آزادي، تهران
اين‌ مجموعه‌ در داخل‌ برج‌ ميدان‌ آزادي‌ واقع‌ شده‌ و در آن‌ اشياي‌ مختلفي‌ از دوران‌ قبل‌ ازميلاد، هخامنشي‌، اشكاني‌، ساساني‌ و دوره‌هاي‌ اسلامي‌ مانند اشياي‌ سفالين‌، ظرف‌هاي‌ مفرغي‌، تابلوهاي‌نقاشي‌ و فرش‌ به‌ نمايش‌ گذاشته‌ شده‌ است‌.
شهرك سينمايي صداوسيما(حاتمي)،تهران
اين‌ شهرك‌ با 10 هكتار مساحت‌ در سال‌ 1358 براي‌ بازسازي‌صحنه‌هايي‌ از تهران قديم‌ ساخته‌ شد. طراحي‌ نماي‌ عمارت‌ها، مغازه‌ها، محله‌ها و گذرها توسط‌ جاني‌ كورتينا وديگر دكوراتورهاي‌ ايتاليايي‌ و با توجه‌ به‌ عكس‌هاي‌ آن‌ زمان‌ صورت‌ گرفته‌ و سعي‌ شده‌ است‌ ساختمان‌هاي‌تاريخي‌ و معروفي‌ كه‌ در گذر زمان‌ شاهد حوادث‌ و جريان‌هاي‌ مختلف‌ بوده‌اند، بازسازي‌ شوند.
شهرك‌سينمايي‌ شامل‌ سه‌ مجموعه‌ مهّم‌ است‌.
• الف‌ - خيابان‌ لاله‌زار، ساختمان‌ شهرداري‌ و ميدان‌ توپ‌ خانه‌ تهران‌ قديم‌.
• ب‌ - قسمت‌هاي‌ متصل‌ به‌ لاله‌زار شامل‌ محله‌هاي‌ عودلاجان‌ و پامنار در فراسوي‌ بازار تهران‌.
• ج‌ - فضاهاي‌ مربوط‌ به‌ دوران‌ سربداران‌ كه‌ در پشت‌ محله‌هاي‌ قديمي‌ تهران‌ قرار گرفته‌ است‌.
موزه هنرهاي معاصر،تهران
ساختمان‌ موزه‌ هنرهاي‌ معاصر كه‌ در خرداد 1356 افتتاح‌ شد، درخيابان‌ كارگر شمالي‌ و جنب‌ پارك‌ لاله‌ قرار دارد. اين‌ موزه‌ سه‌ طبقه‌ داراي‌ 9 نگارخانه‌ با آثاري‌ از پابلوپيكاسو،پل‌ گوگن‌، كلودو مونه‌ و ژورژبراك‌، كتابخانه‌ و واحد سمعي‌ و بصري‌ است‌. در باغ‌ مجسمه‌ موزه‌ هنرهاي‌ معاصر،آفريده‌هايي‌ از مارينوماريني‌، پرويز تناولي‌، رنه‌ مارگريت‌، هنري‌ مور، الكساندر كالدر، آلبرتوجاكومتي‌، ماكس‌بل‌، ادوارد چيليدا، و نوريوكي‌ خاراگوچي‌ گرد آورده‌ شده‌ است.
موزه هنرهاي زيبا(كاخ سياه)،تهران
كاخ‌ موزه‌ هنرهاي‌ زيبا كه‌ تابلوهاي‌ گرانبها و نفيس‌ نقاشي‌ را به‌ نمايش‌ گذاشته‌، درمجموعه‌ سعدآباد واقع‌ شده‌ است‌
موزه فرش ايران،تهران
ساختمان‌ موزه‌ با معماري‌ شكيل‌ با آذين‌هاي‌ نماي‌ بيروني‌ شبيه‌ به‌ دارقالي‌، در شمال‌پارك‌ لاله‌ بنا شده‌ است‌. سطح‌ قسمت‌ نمايشي‌ آن‌ 3400متر مربع‌ مشتمل‌ بر دو تالار نمايش‌ قالي‌ و گليم‌ است‌.موزه‌ فرش‌ ايران‌ كه‌ در سال‌ 1356 افتتاح‌ شد، كتابخانه‌اي‌ با 3500 جلد كتاب‌ دارد. مجموعه‌ موزه‌ فرش‌ شامل‌نمونه‌هاي‌ قالي‌ ايران‌ از قرن‌ 9 هجري‌ قمري‌ تا دوره‌ معاصر است‌ و در حدود 135 تخته‌ از شاه‌ كارهاي‌ فرش‌ايران‌ در تالار طبقه‌ هم‌كف‌ به‌ نمايش‌ در آمده‌ است‌. هنر قالي‌ بافي‌ در ايران‌، با توجه‌ به‌ قالي‌ 2500 ساله‌«پازيريك‌» كه‌ در سال‌ 1949 ميلادي‌ در جنوب‌ سيبري‌ كشف‌ شد، از قبل‌ از دوره‌ هخامنشي‌ وجود داشته‌ است‌
موزه هنرهاي تزئيني ايران،تهران
اين‌ موزه‌ در سال‌ 1338 بنياد نهاده‌ شد. ساختمان‌ موزه‌ چهار طبقه‌ دارد و آثاربه‌ نمايش‌ درآمده‌ در آن‌ عبارتند از:
• طبقه‌ همكف‌: در اين‌ طبقه‌ مجموعه‌اي‌ زيبا از منبت‌ و معرق‌ و خاتم‌ كاري‌ به‌ شكل‌ ميز و صندلي‌ و كمد و ويترين‌را به‌ نمايش‌ گذاشته‌اند.
• طبقه‌ اول‌: بافته‌ها و دوخته‌هاي‌ سنتي‌ ايران‌ از انواع‌ زربفت‌، زري‌ خطاطي‌، زري‌ گل‌ برجسته‌، زري‌ لپه‌ باف‌ و انواع‌مخمل‌، ترمه‌، قلم‌ كار، انواع‌ قاليچه‌، گليم‌ و جاجيم‌ در اين‌ طبقه‌ به‌ نمايش‌ درآمده‌ است‌. همچنين‌ بخشي‌ بزرگ‌ ازنمايشگاه‌ به‌ آثار سوزن‌دوزي‌ و شاخه‌هاي‌ ديگر آن‌ اختصاص‌ دارد.
• طبقه‌ دوم‌: اين‌ طبقه‌ شامل‌ پنج‌ بخش‌ خاتم‌، منبت‌، لاكي‌، فلز و شيشه‌ است‌. در اين‌ طبقه‌ انواع‌ قاب‌ آيينه‌، جعبه‌،رحل‌، قلمدان‌ و سرچسبدان‌ و زيورهاي‌ مختلف‌ سده‌هاي‌ دوازده‌ تا چهارده‌ هجري‌ قمري‌، انواع‌ شيشه‌ از دوران‌پيش‌ از اسلام‌ تا سده‌ چهارده‌ هجري‌ قمري‌ به‌ نمايش‌ گذاشته‌ شده‌ است‌.
• طبقه‌ سوم‌: در اين‌ طبقه‌ نقاشي‌ها و مينياتورهاي‌ مكتب‌هاي‌ هرات‌، تبريز، شيراز و اصفهان و قزوين به‌ نمايش‌گذاشته‌ شده‌ است‌. از جمله‌ اين‌ آثار صفحاتي‌ از كتاب‌ عجايب‌ المخلوقات‌، خسرو و شيرين‌ نظامي‌، خاوران‌ نامه‌اين‌ حسام‌ و شاهنامه‌ فردوسي‌ است‌.
موزه ملي ايران باستان،تهران
موزه‌ ملي‌ يا ايران‌ باستان‌ با 2744 متر مربع‌ زيربنا، نخستين‌ موزه‌ علمي‌ ايران‌است‌ كه‌ آثاري‌ از هزاره‌ ششم‌ پيش‌ از ميلاد تا دوره‌ اسلامي‌ را در خود جاي‌ داده‌ است‌. اين‌ بنا زير نظر آندره‌ گداردر فاصله‌ سال‌هاي‌ 1316 - 1314 ساخته‌ شد. اين‌ موزه‌ دو طبقه‌ داراي‌ تالار سخنراني‌، تالار نمايش‌، كتابخانه‌و... است‌.
طبقه‌ اول‌ موزه‌ به‌ آثار پيش‌ از تاريخ‌ و دوره‌ تاريخي‌ اختصاص‌ دارد و در طبقه‌ دوم‌ آثار دوران‌ اسلامي‌ به‌نمايش‌ گذاشته‌ شده‌ است‌. اين‌ موزه‌ براي‌ تعميرات‌ اساسي‌ تا سال‌ 1366 تعطيل‌ بود و در اين‌ سال‌ با نام‌ «موزه‌ملي‌ ايران‌» بازگشايي‌ شد و فعاليت‌ خود را آغاز كرد. آثار مهم‌ و با ارزش‌ اين‌ موزه‌ عبارتند از: قرآن‌هاي‌ سده‌هاي‌سوم‌ تا سيزدهم‌ هجري‌، مجموعه‌ 61 سكه‌ طلاي‌ دوران‌ ساماني‌ و آل‌بويه‌، مجموعه‌ سكه‌هاي‌ نقره‌ دوره‌هاي‌ساماني‌، آل‌بويه‌، غزنوي‌ و غيره‌
اين‌ موزه‌ داراي‌ مجموعه‌اي‌ از كتاب‌ها و نشريات‌ در زمينه‌هاي‌ تاريخ‌، باستان‌شناسي‌ و هنر ايران‌ وكشورهاي‌ همجوار به‌ زبان‌هاي‌ مختلف‌ جهان‌ است‌
موزه و كتابخانه ملك،تهران
اين‌ موزه‌، ده‌ هزار متر مربع‌ زير بنا دارد و مشتمل‌ بر تالارها، مخزن‌ كتابخانه‌، اطاق‌ميكروفيلم‌، قرائت‌ خانه‌ و مركز خدمات‌ رايانه‌اي‌ است‌. اين‌ كتابخانه‌ 40 هزار جلد كتاب‌ دارد و سرپرستي‌ آن‌ باآستان‌ قدس‌ رضوي‌ است‌، موزه‌ ملك‌ در محوطه‌ باغ‌ ملّي‌ و در جنب‌ وزارت‌ امور خارجه‌ قرار دارد.
آثار اين‌ موزه‌عبارتند از: قالي‌هاي‌ پشمي‌ و ابريشمي‌ دوره‌ قاجار، سكه‌هاي‌ طلا و نقره‌ دوره‌ هخامنشي‌ تا قاجار، ميز و صندلي‌چوبي‌، قلم‌دان‌ و تابلوهاي‌ دوره‌ صفوي‌ تا قاجار و انواع‌ خط‌، تمبر، كتاب‌.
كاخ موزه ملت،تهران
اين‌ كاخ‌ براي‌ اسكان‌ خانواده‌ پهلوي‌ در مجموعه‌ سعدآباد ساخته‌ شد. آثار موجود در اين‌كاخ‌ - موزه‌ شامل‌ فرش‌هاي‌ نفيس‌ ايراني‌ و اشيا و چيني‌هاي‌ خارجي‌ و اموال‌ مربوط‌ به‌ خاندان‌ سلسله‌ پهلوي‌است‌.
كاخ موزه نظامي،تهران
در اين‌ كاخ‌ موزه‌ ابزار و ادوات‌ و تن‌پوش‌هاي‌ جنگلي‌ مربوط‌ به‌ دوره‌هاي‌ مختلف‌تاريخي‌ ايران‌ به‌ نمايش‌ گذاشته‌ شده‌ است‌. اين‌ موزه‌ در مجموعه‌ سعدآباد جاي‌ گرفته‌ است.
كاخ موزه مرواريد،كرج
اين‌ موزه‌ كه‌ در گذشته‌ كاخ‌ شمس‌ پهلوي‌ بود، در مهرشهر كرج واقع‌ شده‌ و وسايل‌لوكس‌ مانند مبل‌ و لوستر و چيني‌ را به‌ نمايش‌ گذاشته‌ است‌.
موزه هنرهاي ملي،تهران
سر در ورودي‌ اين‌ موزه‌ كاشي‌كاري‌ شده‌ و در چوبي‌ بزرگي‌ با شبكه‌هاي‌ شيشه‌اي‌ دارد.چوب‌ پرده‌هاي‌ منبت‌ بالاي‌ درها و پرده‌هاي‌ مخملي‌ آن‌ كار هنرمندان‌ كارگاه‌هاي‌ موزه‌ است‌. آثار اين‌ موزه‌عبارتند از:
- سر در ورودي‌ اين‌ موزه‌ كاشي‌كاري‌ شده‌ و در چوبي‌ بزرگي‌ با شبكه‌هاي‌ شيشه‌اي‌ دارد.چوب‌ پرده‌هاي‌ منبت‌ بالاي‌ درها و پرده‌هاي‌ مخملي‌ آن‌ كار هنرمندان‌ كارگاه‌هاي‌ موزه‌ است‌. آثار اين‌ موزه‌عبارتند از
- مجسمه‌ حاج‌ مقبل‌ (ني‌زن‌ سياه‌ و دل‌زنده‌) كارابوالحسن‌ خان‌ صديقي‌، شاگرد كمال‌ الملك‌ است‌، تابلويي‌بازمينه‌ كاشي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ 40 سال‌ پيش‌ است‌، تابلوي‌ منبت‌ و معرق‌ تاق‌ محراب‌ سقف‌ نيلگون‌ گچ‌ بري‌ شده‌موزه‌ و ده‌ها اثر ديدني‌ ديگر
موزه جواهرات ملي،تهران
پيشينه‌ جواهرات‌ ملي‌ ايران‌ به‌ عصر صفويه‌ مربوط‌ مي‌شود كه‌ بر پايه‌ گنجينه‌ دولت‌،يعني‌ مجموعه‌اي‌ جدا از اموال‌ شخصي‌ پادشاه‌ بنيان‌ نهاده‌ شد. آثار با ارزش‌ اين‌ موزه‌ عبارتند از: الماس‌ صورتي‌رنگ‌ درياي‌ نور كه‌ در 37 بخش‌ گنجينه‌ رده‌بندي‌ شده‌ و 182 قيراط‌ وزن‌ دارد، تخت‌ طاووس‌ كه‌ در زمان‌ فتحعلي‌شاه‌ در دوازده‌ تكه‌ منفصل‌ با 26733 قطعه‌ جواهر ساخته‌ شده‌ است‌.
كره‌ جهان‌ نماي‌ ناصرالدين‌ شاه‌ با 34 كيلوطلاي‌ ناب‌ و 51366 قطعه‌ گوهر به‌ وزن‌ 3656 گرم‌ كه‌ در آسياي‌ جنوب‌ شرقي‌ و انگليس‌ با الماس‌ و هند باياقوت‌ روشن‌ مشخص‌ شده‌ است‌، قطعات‌ تراش‌ خورده‌ سنگ‌ فيروزه‌ خراسان‌ و دانه‌هاي‌ درشت‌ مرواريد خليجفارس نيز در ساخت‌ آن‌ به‌ كار رفته‌ است.
موزه آثار طبيعي و حيات وحش،تهران
موزه‌ دارآباد، غني‌ترين‌ موزه‌ تاريخ‌ طبيعي‌ ايران‌ است‌ كه‌ درشهريور 1372 افتتاح‌ شده‌ است‌. در پنج‌ بخش‌ اين‌ موزه‌ پستان‌داران‌، پرندگان‌، آبزيان‌، خزندگان‌ و حشرات‌نگه‌داري‌ مي‌شود. در بخش‌ ديرينه‌شناسي‌ نخستين‌ آثار حيات‌ بر كره‌زمين‌ و نيز سنگواره‌ها با رده‌بندي‌ علمي‌ به‌نمايش‌ گذاشته‌ شده‌اند. بخش‌هاي‌ تاكسي‌ درمي‌ و پوست‌ آمايي‌ اين‌ موزه‌، كارگاهي‌ براي‌ تماشا و آموزش‌ فنون‌حفظ‌ تنديس‌ طبيعي‌ جانوران‌ است‌.
اين‌ موزه‌، دو سينماي‌ روباز و سرپوشيده‌ براي‌ تماشاي‌ فيلم‌هاي‌ مربوط‌ به‌حيات‌ وحش‌ دارد. چاي‌خانه‌ سنتي‌ موزه‌ با چشم‌ اندازي‌ از شهر تهران يكي‌ از ويژگي‌هاي‌ جالب‌ اين‌ موزه‌ است‌.
موزه استاد صنعتي(13 آبان)،تهران

اين‌ موزه‌ در سال‌ 1325 تاسيس‌ شد و در حال‌ حاضر به‌ هلال‌ احمر تعلق‌دارد. صغتي‌ نزديك‌ به‌ 6 هزار تابلو و بيش‌ از هزار مجسمه‌ گچي‌، سنگي‌ و برنزي‌ از شخصيت‌هاي‌ علمي‌ و ادبي‌ايران‌ و تيپ‌هاي‌ مختلف‌ اجتماعي‌ خلق‌ كرد كه‌ شماري‌ از آنها در موزه‌ 13 آبان‌ نگهداري‌ مي‌شود. اين‌ موزه‌ داراي‌سالن‌ تئاتر، شهر فرنگ‌، نمايشگاه‌ تك‌ چهرها و موزه‌ مردم‌شناسي‌ است‌. اين‌ موزه‌ در ضلع‌ شمال‌ غربي‌ ميدان‌امام‌ خميني‌ قراردارد و يكي‌ از مكان‌هاي‌ ديدني‌ مركز شهر تهران‌ است‌.
كاخ موزه رجعت و عبرت(مادرشاه)،تهران
اين‌ كاخ‌ در مجموعه‌ سعدآباد قرار دارد و در سال‌ 1350 براي‌استفاده‌ و اسكان‌ مادرشاه‌ ساخته‌ شد. آثار اين‌ كاخ‌ موزه‌ شامل‌ فرش‌هاي‌ با ارزش‌ ايراني‌ و اشياي‌ نفيس‌ ساخت‌كشورهاي‌ اروپايي‌ است‌.
موزه رضا عباسي،تهران
موزه‌ رضا عباسي‌ كه‌ در بزرگداشت‌ يكي‌ از نگارگران‌ زبردست‌ عهد صفويه‌ نام‌گذاري‌شده‌، داراي‌ دو تالار است‌ كه‌ عبارتند از:
- تالار پيش‌ از اسلام‌: آثار اين‌ تالار به‌ دو دوره‌ معروف‌ پيش‌ از تاريخ‌ و عصر تاريخي‌ مربوط‌ است‌. آثار موجود(مفرغ‌هاي‌ لرستان‌) در اين‌ تالار به‌ دوره‌ هخامنشي‌، اشكاني‌ و ساساني‌ مربوط‌ است‌.
- تالار هنرهاي‌ اسلامي‌: آثار موجود تالار، شامل‌ ظروف‌ سفالين‌، اشياي‌ فلزي‌، عناصر معماري‌، جواهر ومنسوجات‌ دوره‌هاي‌ سلجوقي‌، تيموري‌ و صفوي‌ است‌ كه‌ در ميان‌ آن‌ها قلمدان‌ها، جلد كتاب‌ها و جعبه‌هاي‌روغني‌ دوره‌ قاجار ديده‌ مي‌شود. در اين‌ موزه‌ گنجينه‌اي‌ از نقاشي‌هاي‌ دوره‌ اسلامي‌ وجود دارد. برگي‌ از شاهنامه‌«موت‌» كه‌ به‌ اواسط‌ سده‌ هشتم‌ هجري‌ مربوط‌ است‌ و نمونه‌هايي‌ از انواع‌ مكتب‌هاي‌ نقاشي‌ مانند شيراز، تبريزو هرات‌، يك‌ برگ‌ از شاهنامه‌ «هوتون‌»، هنر تذهيب‌، آثار چايي‌ بيگانگان‌ درباره‌ ايران‌ و مينياتور از جمله‌ آثار به‌نمايش‌ در آمده‌ در اين‌ تالار است‌. هنر كتاب‌سازي‌ و خوشنويسي‌ و انواع‌ ظروف‌ سفالين‌، اشياي‌ فلزي‌،منسوجات‌ و آثار ديگر در اين‌ موزه‌ قابل‌ مشاهده‌ است‌. موزه‌ رضاعباسي‌ يك‌ كتابخانه‌ با حدود شش‌ هزار جلدكتاب‌ و چندين‌ دوره‌ روزنامه‌ و مجله‌ قديمي‌ فارسي‌.
كاخ موزه سعدآباد،تهران
مجموعه‌ سعدآباد با حدود 14 كاخ‌ در شمالي‌ترين‌ و خوش‌ آب‌ و هواترين‌ بخش‌تهران در مساحتي‌ در حدود 400 هكتار واقع‌ شده‌ است‌. اين‌ مجموعه‌، حدود 180 هكتار جنگل‌ طبيعي‌، چشمه‌سار، باغستان‌، گل‌خانه‌ و خيابان‌هاي‌ پوشيده‌ از درخت‌ و گل‌ دارد. هر يك‌ از اين‌ كاخ‌ها با مساحتي‌ زياد و با انواع‌امكانات‌ تفريحي‌ مانند استخر، مرداب‌، زمين‌هاي‌ بازي‌ و باغ‌ در اختيار يكي‌ از نزديكان‌ شاه‌ بود.
موزه سبز(شهوند)،تهران
اين‌ كاخ‌ توسط‌ رضاخان‌ در سال‌ 1306 در شمال‌ غربي‌ ميدان‌ دربند بر روي‌ تپه سعدآباد احداث‌ شد. اين‌ كاخ‌ داراي‌ تالار آيينه‌، اتاق‌ پذيرايي‌، اتاق‌ غذا خوري‌، اتاق‌ كار و اتاق‌ خواب‌ است‌.نماي‌ كاخ‌ با سنگ‌هايي‌ به‌ رنگ‌ سبز تزيين‌ شده‌ است‌. فرش‌هاي‌ نفيس‌ و با ارزش‌ كاخ‌، كار استادان‌ مشهورقالي‌بافي‌ ايران‌ است‌. بيشتر اشياء زينتي‌ كاخ‌ در سال‌هاي‌ 4-1353 از اروپا آورده‌ شده‌بودند.
ساختمان سران،تهران
اين‌ بناي‌ عظيم‌ در ضلع‌ شمالي‌ نمايشگاه‌ بين‌ المللي‌ با زيربناي‌ 24500 متر مربع‌ درمحوطه‌اي‌ يك‌ صد هزار متري‌ احداث‌ شده‌ است‌. گنبد مخروطي‌ شكل‌ عظيمي‌ با اسكلت‌ فولادي‌ و سقف‌ پانل‌ساندويچي‌ و با ارتفاع‌ 36 متر از كف‌، تالار اصلي‌ را مي‌پوشاند. ساير قسمت‌هاي‌ اين‌ مجموعه‌ عبارتند از: دوتالار چند منظوره‌، نمازخانه‌ و وضوخانه‌، دو سرسراي‌ مجلل‌، دو تالار ويژه‌ استراحت‌ و انتظار سران‌، چهار تالاركنفرانس‌ و پرده‌هاي‌ نمايش‌ گسترده‌ و صفحه‌ بام‌ كه‌ از شمال‌ به‌ منظره‌ كوه‌هاي‌ البرز و از جنوب‌ به‌ فضاي‌ سبز وفضاهاي‌ اداري‌ كه‌ در چهار گوشه‌ صفحه‌ بام‌ واقع‌ شده‌اند.
نمايشگاه بين المللي تهران،تهران
اين‌ نمايشگاه‌ در زميني‌ به‌ وسعت‌ 3/1 ميليون‌ متر مربع‌ مشتمل‌ بر 62 سالن‌ پوشيده‌است‌. اولين‌ نمايشگاه‌ بين‌ المللي‌ تهران در سال‌ 1348 در همين‌ مكان‌ افتتاح‌ شد.
 

 

  © IRAN GASHT TOUR 2004 - ALL RIGHT RESERVED