حرمت الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اشاره به لغو بسیاری از تورهای ورودی گفت: تمام تورهای بلوک غرب که قصد سفر به ایران را داشتند، سفر خود را لغو کرده اند. او ادامه داد: تورهای ورودی از آمریکا و کانادا 100 درصد، تورهای استرالیا و حوزه اقیانوسیه 80 درصد، تورهای ورودی از اروپا 60 درصد، تورهای ورودی آسیا 60 درصد سفرهای خود را لغو کرده اند. رفیعی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی می توان گفت بیش از 70 درصد تورهای ورودی به ایران درخواست کنسلی داده و احتمالا در روزهای آینده شاهد کاهش تعداد گردشگران ورودی خواهیم بود. او در خصوص تغییر مسیر هوایی کشورهای مختلف از آسمان ایران گفت: این تغییر مسیر درآمد محدودی را از ایران کم می کند و چشمگیر نیست.